Získavanie informácií a ich šírenie medzi zamestnancami sú pre úspech každej spoločnosti mimoriadne dôležité. Sú neoddeliteľnou súčasťou bežnej komunikácie.  Tlačené firemné noviny sa považujú za veľmi efektívny a najrýchlejší informačný kanál medzi vedením firmy a zamestnancami.  Vychádzajú štvrťročne, príp. polročne. Základom firemných novín je a aj v budúcnosti ostane šírenie a formovanie firemnej kultúry.