sídlo spoločnosti:
AB PRINT, s.r.o.
Dukelská štvrť 948/11
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

 

pobočka spoločnosti:
AB PRINT, s.r.o.
budova AIR OFFICES
821 04 Bratislava
Slovenská republika

 

mobil: +421 948 617 707
mobil: +421 948 615 505
e-mail: redakcia@abprint.sk
web: www.abprint.sk