Prečo firemné

NOVINY

Firemné noviny sa nazývajú aj „miechou alebo tepnou firmy“. Dokážu motivovať, distribuovať informácie, obrazy a emócie, vedia potešiť, pobaviť, pochváliť aj provokovať. Budujú komunitu a identitu spoločnosti.

Noviny o Vás

Identita

Získavanie informácií a ich šírenie medzi zamestnancami sú pre úspech každej spoločnosti mimoriadne dôležité. Sú neoddeliteľnou súčasťou bežnej komunikácie. Tlačené firemné noviny sa považujú za veľmi efektívny a najrýchlejší informačný kanál medzi vedením firmy a zamestnancami. Vychádzajú štvrťročne, príp. polročne.

Základom firemných novín je a aj v budúcnosti ostane šírenie a formovanie firemnej kultúry.

Redakcia

Pri výbere partnera na realizáciu zámeru vydávať firemné noviny je dôležité klásť dôraz nielen na odbornosť a skúsenosti, ale predovšetkým dôveru, loajalitu, ústretovosť, sympatie..

Ako môžu vyzerať práve Vaše noviny

Business Program

Ako môžu vyzerať práve Vaše noviny

Corporate Program

Ako môžu vyzerať práve Vaše noviny

Office Program

Predstavujeme

GOOD FLIGHT

Prečo Vám dávame do pozornosti práve GOOD FLIGHT?

GOOD FLIGHT je lifestylový časopis, ktorý taktiež pochádza z našej redakcie.
V slovenskom a anglickom jazyku prináša nielen tipy a rady pre cestujúcich, ale aj zaujímavé informácie z oblasti cestovnéh ruchu, životného štýlu, obchodu a kultúry.

Informujte sa o Vašich firemných novinách

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vypracujeme ponuku podľa Vašich preferencií.