Získavanie informácií a ich šírenie medzi zamestnancami sú pre úspech každej spoločnosti mimoriadne dôležité. Tlačené firemné noviny sa považujú za efektívny a najrýchlejší informačný kanál medzi vedením firmy a ľuďmi. Základom firemných novín je a aj v budúcnosti ostane šírenie a formovanie firemnej kultúry.

Zamestnanci sú na prvom mieste. Ak sa staráte

o svojich zamestnancov, postarajú sa o Vašich klientov.

richard branson

Firemné noviny formujú vzťahy medzi vedením spoločnosti a zamestnancami

 • dávajú informácie o firme, jej najbližších zámeroch
 • oboznamujú o krokoch top manažmentu, o dosiahnutých cieľoch a možnostiach zefektívnenia prebiehajúcich organizačných procesov
 • oboznamujú o oceneniach, či o vývoji zisku
 • oboznamujú o prípadných problémoch, či ťažkostiach, prijateľnejším spôsobom zverejňujú celofiremný príkaz, čím vytvárajú úprimnú atmosféru dôvery a imidž spoločnosti alebo firmy zostáva naďalej pozitívny
 • v prípade zahraničného investora predstavujú zamestnancom pre lepšie chápanie aj osobitosť danej krajiny

Firemné noviny dávajú zamestnancom priestor

 • dávajú priestor na názory a postrehy zamestnancov a získavajú tak cenné informácie na zlepšenie vzťahov a produktivity práce
 • uverejňujú ocenených alebo najlepších zamestnancov, jubilantov, svadby …
 • stmeľujú zamestnancov a formujú ich vzťah k spoločnosti, pre ktorú pracujú, umocňujú lojalitu k zamestnávateľovi
 • uverejňujú témy z mimopracovných akcií, ktoré pre zamestnancov firma organizuje uverejňujú príspevky zamestnancov
 • uverejňujú témy zo spoločenského, kultúrneho a športového života, čím zväčšujú dôveryhodnosť cielených informácií, príjemným doplnkom sú ankety, krížovky.

Firemné noviny formujú vzťahy s verejnosťou

 • zlepšujú imidž a pozíciu firmy v očiach verejnosti
 • vyvolávajú záujem o produkty a služby
 • ovplyvňujú potenciálneho zákazníka
 • vytvárajú dojem úspešnosti a vyrovnanosti
 • reprezentujú.