Naša spoločnosť AB print, s.r.o. má bohaté skúsenosti s vydavateľskou činnosťou. Sme vydavateľom moderného lifestylového časopisu GOOD FLIGHT pre Letisko Bratislava a vydavateľom lifestylového časopisu FLY&STAY pre Letisko Poprad-Tatry, ktorého vydavateľská činnosť sa obnovuje.

Profesionálne pristupujeme k požiadavkám a predstavám jednotlivých klientov.

Pri uvedených printoch ide o kompletné zhotovenie časopisov, vrátane vlastných článkov a rozhovorov robených našimi redaktormi, spolu s fotením, krátkymi reportážnymi videami a dodanými článkami a reklamami.

Zhotovujeme brožúry, letáky, plagáty, výročné knihy a rôzne ďalšie propagačné materiály. Kvalitné grafické stvárnenia a vyhotovenia zdôrazňujú vysokú úroveň našich prác.